Transplant Sport Associatioon of Thailand http://thaitransplant.siam2web.com/

 

ต้อนรับสู่สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย

     สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดของกลุ่มแพทย์และคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยทีมงานแพทย์ผู้รับผิดชอบด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาพันธ์กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก (World Transplant Game Federation) ให้ส่งตัวแทนนักกีฬาจากประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา World Transplant Games ครั้งที่ 7 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมในครั้งนั้น ถือเป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาระดับนานาชาติของสมาคมฯ เป็นครั้งแรก

     ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลงจึงได้จัดตั้งเป็นชมรมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการของชมรมเป็นผู้ป่วยหรือคนไข้ที่ได้รับการปลุกถ่ายอวัยวะมาแล้วทั้งสิ้น พร้อมกับทีมงานแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลสาขาศัลยแพทย์ที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ หลังจากนั้นจึงได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีคุณสุปรีดิ์ ประกอบสันติสุข ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นท่านแรก ต่อมาจึงได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯ จากสมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย มาเป็น สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยมีท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังจากที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะให้สามารถมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง สมบูรณ์ ด้ายการสนับสนุนทางด้านกีฬา ซึ่งพัฒนาจากกลุ่มเล็กๆ จนขยายตัวเกิดความนิยมและแพร่หลายในกลุุ่มผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะ 
(Root) 2008730-13-65288.jpg

(Root) 2008730-13-65302.jpg

(Root) 2008730-13-65311.jpg

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 26,399 Today: 2 PageView/Month: 2

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...